De beste zorgen voor uw dier

                                                                                                      

Alle dieren, groot en klein, worden steeds vooraf geobserveerd, zodat we al een idee over de gedragingen hebben.

Daarna wordt hun algemene gezonheidstoestand nagekeken: ademhaling, hartslag, temperatuur, huidafwijkingen,...

Vervolgens wordt de immuunstatus, vaccinatiestatus en eventueel wordt een ontwormings- en ontvlooiingsprogramma opgesteld.

Daarna gaan we verder met een diersoortspecifiek of orgaanspecifiek onderzoek.

Binnen enkele weken zal je naast deze tab reeds verschillende diersoorten aantreffen, met linking naar de behandelingen en gedocumenteerd met tekst, foto's, videomateriaal.