Informatieverplichting voor dierenartsen

FOD Economie:  naleving van de informatieverplichtingen door dierenartsen: artikel XIV.3 (titel 2, hoofdstuk 1 – “Algemene verplichting tot informatie aan de consument” van boek XIV) en de artikelen III.74 tot en met III.79 (titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 1 – “Informatie en transparantieverplichtingen” van boek III) van het Wetboek van Economisch Recht (WER). Toegespitst op artikels XIV.3 en III.74 WER dat voorziet in een reeks gegevens die de onderneming verplicht ter beschikking dient te tellen en het artikel III.76 WER dat betrekking heeft op aanvullende gegevens die de onderneming slechts moet verstrekken op verzoek van de afnemer:

Rechtsvorm: BVBA DAP Den Eikbos

Ondernemingsnummer: BE 0540 656 719

Zaakvoerders:

  • Dr. Marc Vanhoegaerden ingeschreven bij de orde der dierenartsen onder het nummer N2436
  • Dr. Iris Frooninckx ingeschreven bij de orde der dierenartsen onder het nummer N2425

Maatschappelijke zetel: Eikbosweg 99, 1980 Eppegem

Telefoon: 015/62.79.90

Fax: 015/62.79.98

Email: info@deneikbos.be

Dierenarts is een gereglementeerd beroep door de orde der dierenartsen. Ze dienen zich te houden aan de code der plichtenleer terug te vinden op www.ordederdierenartsen.be

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij: Fortis AG Insurance

 

Het gebruik van radioactieve straling is goedgekeurd door het FANC: www.fanc.fgov.be

De röntgenbuizen worden jaarlijks gekeurd door Techni-Test

Dierenartsen in samenwerkingsverband:

  • Dierenarts Julie Deboeck
  • Dierenarts Gaëlle Selfslagh

 

Vaste tarieven:

Consult (vrije raadpleging of na afspraak): 35€                                         Chip: 50€

Huisbezoek vanaf 48€ (afh. van tijdstip en afstand)                                  Castratie kater: 70,72€

                                                                                                                   Sterilisatie kattin: vanaf 140,40€

Voor elk onderzoek of behandeling kan de klant een prijsindicatie bekomen.